Medlem af

pic

Mærket, der giver dig sikkerhed for den lovede kvalitet!​

pic

VinduesIndustriens medlemmer er tilsluttet en garantisikringsordning, der sikrer forbrugere, hvis en producent ikke kan leve op til sine garantiforpligtelser. Køb derfor altid vinduer og yderdøre af producenter, der er medlemmer af VinduesIndustrien.

pic

BYG GARANTIORDNING dækker forbrugerens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde. Garantiordningen dækker dog kun, hvis håndværksmesteren er medlem af Dansk Byggeri når aftalen indgås.​

pic

EU’s Miljøblomst og det nordiske Svane­mærke er de mest kendte og udbredte miljø­mærker i Danmark. Derudover findes der i Danmark Indeklimamærket, som ofte og fejlagtigt også betragtes som et miljø­mærke.